25ธ.ค.66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

25ธ.ค.66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด >>คลิก<<