25มิ.ย.64 ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564(1-63)

25มิ.ย.64 ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site)

จากกำหนดเดิมวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<