25มิ.ย.64 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม เพ้นถุงผ้าใส่ยา บริจาค1-64

25มิ.ย.64 ด.ญ.พัชโรชา จูห้อง นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม “เพ้นถุงผ้าใส่ยา บริจาค”

และ บริจาค face shied ให้กับโรงพยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช1-63 >>ชมภาพ<<