25ม.ค.64 รองผู้ว่าราชการนครศรีฯตรวจเยี่ยมโรงเรียน2-63

25 มกราคม 2564
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ให้การต้อนรับนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนาย ส.สมบัติ มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และคณะ ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชมภาพ >>คลิก<<