25เม.ย.65 ประชุมหารือ ร่วมวางแผนการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์2-64

25เม.ย.65 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชประชุมหารือ ร่วมวางแผนการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก2-64
ชมภาพ >>คลิก<<