25 ก.ค. 66 ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการ”Trees for life”ปลูกป่าเพื่อชีวิต

ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการ”Trees for life”ปลูกป่าเพื่อชีวิต
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>