25 ก.ค. 66 ห้องสมุดจัดทำข้อมูล Eon-XR ใส่ในโปรแกรม LibBuider เพื่อนำไปใส่ในระบบห้องสมุด S.T.P. e-Librery โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ห้องสมุดจัดทำข้อมูล Eon-XR ใส่ในโปรแกรม LibBuider เพื่อนำไปใส่ในระบบห้องสมุด S.T.P. e-Librery โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>