25 ก.ย. 63 คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ 1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 25 กันยายน 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>