25 มิ.ย. 63_จัดจำหน่ายหนังสือ สมุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ร่วมจัดจำหน่ายหนังสือ สมุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>