25 ม.ค. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน วันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<ชมภาพคลิก>>>>