25 ม.ค. 66 คณะครูและนักเรียนร่วมใช้งาน e – Library และการติดตั้ง แอปพลิเคชัน

คณะครูและนักเรียนร่วมใช้งาน e – Library และการติดตั้ง แอปพลิเคชัน วันที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>