25-29 ธ.ค. 65 การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2565 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และเข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>