26มี.ค.-2เม.ย.63 ทีมงานทะเบียนจัดทำ ปพ.1 ปีการศึกษา2562

26มี.ค.-2เม.ย.63 ทีมงานทะเบียน ส.ท.พ. ร่วมจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ให้นักเรียนม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2562 ชมภาพ >>คลิก<<