23เม.ย.64 ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์2-63

23เม.ย.64 ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สามารถเข้าตรวจผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.pet.ac.th หรือ >>คลิก<<
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

* กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ สอบถามไอดีไลน์ line-stp