26 ก.ค.62_ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมประชุมประจำเดือน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก