26 ก.ค. 65 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รองสุกัญญา  สุวรรณระ รองนิมณ  ทองนอก ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>