26 ก.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูเอกวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูเอกวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>