26 ก.ย. 65 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>