26 ต.ค.62_ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเพชรจริก

ผอ.พฤาภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดกฐินวัดสามัคคีวัดเพชรจริก วันที่ 26 ตุลาคม 2562 <<ชมภาพทั้งหมด>>