26 ธ.ค.62_คณะฝ่ายบริหารและ ตัวแทนครู โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกร่วมอวยพร ปีใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก

คณะฝ่ายบริหารและ ตัวแทนครู โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกร่วมอวยพร ปีใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก วันที่ 26 ธันวาคม 2562 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>