29 ธ.ค. 65 กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Yea

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>