26 พ.ย. 65 โครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

นักเรียนร่วมโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ในกลุ่มวิชาหลัก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>