26 มิ.ย. 62_กิจกรรมวันสุนทรภู่

อผ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่มีกิจกรรมแข่งขันทักษะ คัดลายมือ ประกวดภาพ และจัดบอร์ดห้องเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมด>>