26 มิ.ย. 63_จัดจำหน่ายหนังสือ สมุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ร่วมจัดจำหน่ายหนังสือ สมุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมด>>