26 มี.ค. 64 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปี 2563

ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปี 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<<ชมภาพคลิก>>>