26 มี.ค. 64 ประชุมนักพัฒนา

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ประชุมทีมงานนักพัฒนา เตรียมความพร้อมสถานที่เลือกตั้งฯ วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<ชมภาพทั้งหมด>>>>