26 ส.ค. 65 กิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 1 ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นักเรียนร่วม กิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 1 ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>