26 – 28 มิถุนายน 2567 โครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

26 – 28 มิถุนายน 2567 โครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

>>ชมภาพ<<