27ก.ค.64 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณวัดเพชรจริก1-64

27ก.ค.64 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณวัดเพชรจริก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 >>ชมภาพ<<