27 ก.ย. 62_ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ บุคลากรครูร่วมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 27 กันยายน 2562 เดินขบวน ณ สนามหน้าเมืองถึงวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช <<ชมภาพคลิก>>