27 ก.ย. 65 ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

 ผู้บริหารและครูร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>