27 มิ.ย. 62_มอบเหรียญและเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ มอบเหรียญและเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 “ชุมทางทุ่งสงวิชาการ”  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมด>>