27 มี.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<<ชมภาพทั้งหมด>>>