27 ม.ค. 63_เรื่อง การจัดสอบโครงการเพชรจริกแชมป์เปี้ยนเทส ครั้งที่ 9

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การจัดสอบโครงการเพชรจริกแชมป์เปี้ยนเทส ครั้งที่ 9 กำหนดการสอบในวันที่ 30 มกราคม 2564
<<รายละเอียดการเข้าสอบ>>