27 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>