27 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ และครูประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ และครูประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2565
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>