27 ม.ค. 66 แนะนำการสมัครและเข้าใช้ STP e-Library ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดแนะนำการสมัครและเข้าใช้ STP e-Library ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>