27-29 พ.ค. 64 จำหน่ายหนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียน ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2564

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูจัดจำหน่ายหนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียน ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-79 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<ชมภาพคลิก>>>>