28ก.ค.64 ข้อตกลงและแนวปฏิบัติการสอบวัดผลกลางภาค1-64

28ก.ค.64 ข้อตกลงและแนวปฏิบัติการสอบวัดผลกลางภาค1-64

อ่านรายละเอียด >>คลิก<<

ข้อตกลงและแนวปฏิบัติการสอบวัดผลกลางภาค (1/64)
ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
1. หาจุดที่สัญญาณโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน
2. ชาร์ตแบตเตอร์รี่ แบตเตอร์รี่สำรอง สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊กให้พร้อม
3. เข้าห้องเรียน zoom ก่อนเวลา 15 นาที
4. การตั้งชื่อแสดงตัวตนในห้องเรียน
ถ้านักเรียน เลขที่ 18 ห้องเรียน 101 ชื่อ สมปอง นามสกุล เรียนดี
ตัวอย่างการตั้งชื่อในห้องเรียน 18-101 สมปอง เรียนดี
ตัวอย่างการตั้งชื่อในห้องเรียน กรณีใช้มากกว่า 1 อุปกรณ์ 18-101-2 สมปอง เรียนดี
5. ไม่พิมพ์ข้อความใดๆ ในช่อง chat โดยไม่มีเหตุจำเป็น
6. รอฟังคำชี้แจงจากครูประจำวิชา พร้อมสัญญาณจับเวลาทำข้อสอบ
7. เมื่อถึงเวลาสอบ จะมีลิงค์ข้อสอบ “วางในช่อง chat ของ zoom”
8. นักเรียนเริ่มสอบปิดกล้อง-ปิดไมค์
9. ครูประจำวิชาแจ้ง ก่อนหมดสอบเวลา 5 นาที และ นักเรียนต้องกดส่งคำตอบก่อนเวลาปิดรับคำตอบ
10. ครูประจำวิชาแจ้งหมดเวลาทำข้อสอบพร้อมปิดรับคำตอบ
*กรณีนักเรียนกดส่งข้อสอบไม่ทันตามเวลาที่กำหนด นักเรียนจะไม่มีคะแนน*