28พ.ย.63 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform(ขั้นสูง)2-63

28พ.ย.63 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform(ขั้นสูง)
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ชมภาพ >>คลิก<<