28ม.ค.65 มีข่าวปลอม แอบอ้างเป็นบุคลากรของโรงเรียน อ้างว่าให้นักเรียนรวบรวมเงินเพื่อชำระเป็นค่าบำรุง(2-64)

เนื่องจากมีมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นบุคลากรของโรงเรียน อ้างว่าให้นักเรียนรวบรวมเงินเพื่อชำระเป็นค่าบำรุง โดยให้โอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ขอแจ้งว่าประกาศดังกล่าวเป็นประกาศปลอม โรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บเงินดังกล่าวแต่อย่างใด