28 ก.ค. 62_พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช