28 ก.ย. 65 ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่นมหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่นมหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>