28 ต.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผอ.ดร.สุชาติ  เอียดวงศ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพคลิก>>>