28 พ.ค. 2567 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ร่วม พิธีถวายราชสดุดี และเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

28 พ.ค. 2567 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ร่วม พิธีถวายราชสดุดี และเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

>>ชมภาพ<<