24 พ.ย. 2565 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานที่ดีและมีคุณภาพของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

นักเรียนเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานที่ดีและมีคุณภาะของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>