28 พ.ย. 62_ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ห้องเพชรลัดดา ประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านเครืข่ายอินเทอร์เน็ต

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ห้องเพชรลัดดา ประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านเครืข่ายอินเทอร์เน็ต เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>