28 มิ.ย. 65 ท่านนายกท่านดร.กณพ ท่านรองภาวินและท่านเลขาฯ เข้าพบปะแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นกับสภานักเรียน สทพ.และตัวแทนห้องเรียน

วันนี้ 28 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ท่านนายกท่านดร.กณพ ท่านรองภาวินและท่านเลขาฯ เข้าพบปะแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นกับสภานักเรียนสทพ.และตัวแทนห้องเรียนทั้งนี้เพื่อรับฟังแนวคิดจากนักเรียนสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนทันสมัยมีความสุขในการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ในนามโรงเรียนฯขอขอบพระคุณยิ่ง
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>