28 มิ.ย. 65 มอบรางวัล กิจกรรมแข่งขันการสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แบบบูรณาการ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบรางวัล กิจกรรมแข่งขันการสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แบบบูรณาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>