28 มี.ค. 62_โครงการอบรมบุคลากรเทศบาล

 

นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรเทศบาล วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่องการยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเรียนรู้บทบาทหน้าที่และภาระกิจขององค์กร ณ หอประชุมเมือง